Implantologia

Brak nawet jednego zęba ma niekorzystny wpływ na cały układ żucia doprowadzając do zmian w zachowaniu i ułożeniu pozostałych zębów. Wpływa także negatywnie na rozkład sił podczas jedzenia pokarmów. Dlatego każdy brak w uzębieniu należy odbudować.

Implantologia jako samodzielna dziedzina wiedzy stomatologicznej stanowi solidne podstawy pozwalające na odbudowę utraconych tkanek jamy ustnej, zarówno zębów, dziąseł, jak i kości.

Dzięki jej nieustannemu rozwojowi pozwala lekarzom dentystom będącym świadomymi zmian zachodzących w jej tworzeniu na używanie technik implantacyjnych dających duże szanse powodzenia odbudowy zębów przy pomocy implantów i ogranicza możliwości powstawania różnorakich powikłań.

Implanty są obecnie najlepszym sposobem rozwiązania problemu wszelkich braków zębowych. Dzięki implantom można uzupełnić zarówno pojedynczy ząb jak i całkowite bezzębie. Procedury związane z uzyskaniem dobrych efektów końcowych leczenia są z roku na rok bardziej przyjazne pacjentom, tak pod względem dolegliwości po zabiegowych jak i kosztów, które pacjenci muszą ponieść aby cieszyć się swoim nowym uzębieniem opartym na implantach.

Dzisiejsze procedury postępowania i materiały stosowane w produkcji implantów pozwalają na bardzo wysokie prawdopodobieństwo powodzenia zabiegów implantologicznych. W niektórych badaniach odsetek powodzeń przewyższa ten dotyczący leczenia kanałowego i jest wielokrotnie skuteczniejszy w porównaniu z zabiegami tzw. ponownego leczenia kanałowego.

Zabiegi implantologiczne i pozostałe zabiegi chirurgiczne możemy wykonywać precyzyjnie i bezpiecznie mając do dyspozycji w naszej praktyce takie urządzenia jak fizjodyspenser i piezosurgery.